Category: Statslige arbejdspladser

0

Kbh – “may the force be with you”

Claus Skovhus mener at udflytningen af de statslige arbejdspladser drejer sig om københavner bashing fra Christiansborg. http://clausskovhus.blogs.business.dk/2015/10/20/den-fejlagtige-kobenhavner-bashing/ Men samtidig levner Skovhus ikke de store forventninger til resultatet af selve udflytningen af arbejdspladserne.