Hvad kan jeg tilbyde

Som politisk og organisatorisk konsulent kan jeg tilbyde en lang række ydelser indenfor både rådgivning, analyser, praktisk kampagne- og projektstyring. Herudover har jeg gode kompetencer i forhold til sekretariatsdrift, økonomi og kommunikation.

Jeg er uddannet cand.scient.pol. ved Københavns Universitet og med afsæt i international politik, forvaltning, demokrati og de politiske partier. Hertil har jeg en økonomisk uddannelse fra Niels Brock i København.

Foto: Hans Daugaard

Foto: Hans Daugaard

Jeg har mange års erfaring med at sidde for bordenden med mødeledelse, afvikling af møder i både større og mindre organisationer og meget mere.

Igennem tiden har jeg været forbi Hydro Texaco, Livgarden, DanAssurance, Danske Bank, SU styrelsen, Departementet i Transportministeriet, Børneringen (paraplyorganisation), Christiansborg (SF), Domsmand ved Frederiksberg ret og haft selvstændig virksomhed.

Herudover har jeg som frivillig været forbi Muskelsvindfonden. Politisk har jeg været aktiv i Landssammenslutningen af Kursusstuderende, CIO/DSK, Forenede Studenterråd, Studienævnet ved Statskundskab og siddet i Borgerrepræsentationen i København. Formand for en partiforening og redaktør af flere medlemsblade, samt webansvarlig på flere hjemmesider. Herudover har jeg været formand for en daginstitutionsbestyrelse, en andelsboligforening, samt formand for en skolebestyrelse. Jeg har endvidere været valgstyrelsesformand for et valgsted ved flere valg.

Mine mange hverv og politiske poster har givet mig gode praktiske kompetencer og et stort netværk.

Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte mig for en snak om hvordan jeg evt. kan hjælpe dig med at løse dine/jeres udfordringer.

Venlig hilsen

Claus Staal