Udgivelser

Jeg kan virkelig godt lide at arbejde med kommunikation i alle former. Trykte blade, sociale medier, video, tekst og billeder.

OS IMELLEM

Helt tilbage i 2000 etablerede jeg skoleblad for min skole. Bladet hed “Os Imellem” og jeg var både layouter, skribent, redaktør og fotograf. Som daværende formand for vores kursistråd var det vigtigt for mig at have en kommunikationsplatform. Da vi ikke havde et sådan satte jeg mig for at lave et. Jeg samlede et par stykker som ville være med. Det udviklede sig hurtigt for der var faktisk rigtig mange ting der var væsentlige for vores studerende. Vi anvendte frikvartererne til at lave bladet og vi lavede bladet i Microsofts designprogram Publisher.

LAK´INFORMERER

I samme periode havde jeg fået smag for det og jeg var samtidig aktiv i Landssammenslutningen af Kursusstuderende (LAK), som holdt til på Vesterbrogade. Mine gode erfaringer fra mit uddannelsessted kom mig til gode, da vi i LAK stod og manglede en platform for kommunikation ud til uddannelsesstederne og kursisterne. Jeg igangsatte der et medlemsblad “LAK’informerer”, som i en længere periode kom ud til skolerne. Vi havde ikke mange penge, men med Publisher og en kopimaskine lykkedes det alligevel at få trykt en masse blade.

SF KØBENHAVNER DE’BATTER

Efter en tid i elevbevægelsen startede jeg også mit engagement – lidt side om side – i SFU. Jeg meldte mig ind i SF i 2000, mens jeg var i Rødovre og senere Hvidovre. Selvom jeg var kasserer for en række lokale SFU afdelinger, var det småt med aktiviteten. Jeg stillede op for SF Hvidovre til kommunalvalget i 2001, men pga. jeg flyttede til København måtte jeg trække min opstilling. Jeg blev medlem af SF Bispebjerg som kasserersuppleant (som de fleste vist starter med) og senere medlem af SF Københavns betyrelse, formand for partiforeningen, samt SF Københavns Forretningsudvalg. Herunder mødte jeg Kasper og Jesper som havde gang i SF Københavns blad Københavner De’Batter, som dels var lidt mere professionelt end de blade jeg havde lavet før, dels var der allerede skabeloner, det blev sat op i InDesign og trykt på et trykkeri. Det var store sager. Og jeg skulle lære noget nyt. Jeg blev koblet på redaktionen og skulle være med til at sætte bladet op og lave artikler. Det var ret cool i praksis at få lov til at bruge noget andet end Microsoft Publisher og InDesign var ret cool. Jeg fik også bevilget penge til et godt kamera, så vi kunne tage gode billeder til arrangementer osv. Her begyndte glæden ved fotograferingen og billedernes betydning også at vise sig. Billedbehandling var sjovt at eksperimentere med.

Vi udgav en række blade og kan huske glæden, når det kom fra trykken. Desværre betød digitaliseringen – og regeringens fjernelse af portostøtten, at vi måtte opgive at sende bladet ud. Det var for dyrt og i SF på Christiansborg barslede man med et nyt glittet blad. Der kom dermed lidt mere fokus på at sende materiale i emails og udvikle hjemmeside istedet. Det var også her at min interesse for hjemmesider og digital kommunikation tog fat.

GEDESKÆG

Trods udfordringerne på redaktionen i SF København, så havde jeg fået nye redskaber og viden. Da medlemsbladet i SF København ikke længere skulle sendes ud – overførte jeg nu istedet kræfterne til at lave et medlemsblad for min egen partiforening. Bestyrelsen syntes godt om ideen og da bestyrelsen var ret begejstret for den tidligere formand Geert Petersen, blev det opkaldt efter hans karakteristiske skæg. Bladet kom til at hedde “Gedeskæg” og som redaktør, skribent og layouter – blev der lavet en række blade, som jeg trykte, foldede og udsendte fra SF København og SFU’s kopimaskine og faciliteter i baggården ved Blegdamsvej.

Digitaliseringen havde taget fart og registre, portomaskiner og false på kopimaskinen gode det nemt.

www.sfkbh.dk, www.sfbispebjerg.dk

Efterhånden som medlemmerne dog havde fået e-mails og vi i stedet kunne overgå til elektroniske udsendelser overtog nyhedsbrevene også dette projekt. Korte beskeder støttet op omkring hjemmesiden på SF København og i SF Bispebjerg. Jeg eksperimenterede allerede dengang med vores hjemmeside www.sfbispebjerg.dk som i opstarten alene var sat op med basal html, dette førte mig videre til, at eksperimentere med Microsoft Frontpage og senere Macromedias værktøj Dreamweaver – fandt jeg ud af fordelene ved et database drevet hjemmeside.

www.trm.dk

Jeg startede i Transportministeriet i første omgang i det daværende Koncern IT afdeling. Mest af alt med en del lavpraktiske tekniske og administrative opgaver, men blev i forbindelse med overflytningen af en del af opgaverne overflyttet til ministeriets selskabscenter. Mine tekniske evner blev i denn forbindelse påskønnet og jegg fik ansvar for vedligehold og udvikling af selskabscenterets ansvarsområder på ministeriets hjemmeside. På det tidspunkt var der ikke nogen egentlig central enhed, men ansvaret for hjemmesidens indhold var uddelegeret til de enkelte kontorer. Der var ingen opfølgning på anvendelsen af siden og jeg havde nok som den eneste adgang til Google Analyze og dermed viden om hele sidens anvendelse.

Transportministeriets hjemmeside var sat op i et nyere CMS system – Sitecore, jeg havde alene prøvet kræfter med og eksperimenteret med den opblomstrende CMS/blog systemer, herunder Wordpress.

Udviklingen af interessen for hjemmesider og deres stadig større betydning for kommunikation til borgerne betød, at ministeriet etablerede en webredaktion. Jeg var til samtale med personalekontoret om stillingen som webansvarlig/redaktør – men jeg havde mit forbehold, da jeg samtidig havde afslutningen på mit studie. Da jeg ikke kunne levere de 40 timer, der skulle til valgte de en anden. Det kan man godt ærgre sig lidt over i dag, men sådan er det.

Jeg skrev mit speciale færdigt og afsluttede min uddannelse.

www.borneringen.dk og intranet

Efter en lidt personlig turbulent periode blev jeg ansat i paraplyorganisationen Børneringen med det opdrag at udvikle og rydde op på Børneringens hjemmeside. Derudover etablere et nyt intranet. Børneringens hjemmeside var sat op i Sitecore, men igennem en opsætning fra SystemHosting. Det var lidt anderledes end Transportministeriet og løsningen var på den ene side mere løs, men på den anden side også mere bundet igennem SystemHosting.

Intranettet var en ny opgave for mig og jeg gik strategisk tilværks. Udgangspunktet blev en kommunikationsstrategi og -plan. I løbet af seks måneder skulle det være færdigt. Jeg fik dog en del andre opgaver i mellemtiden, da jeg samtidig fik til opdrag at dække vores sekretær ind, som blev langtidssygemeldt. Det forsinkede processen en smule. Opgaven var også meget lidt defineret og jeg skulle opfinde det meste selv.

Det lykkedes og efter et år takkede jeg af i nåde hos Børneringen.

www.SF.dk /partiforening

Det var et stykke tid siden at jeg havde beskæftiget mig med web i SF regi, men SF på Christiansborg havde skiftet deres hjemmesidesystem og tilbudt alle partiforeninger en webløsning under SF.dk domænet. Systemet var sat op i et nyt system. De fleste partiforeninger var gået med på løsningen, men trods mange gode supportforsøg virkede det ikke som om alle var med. Jeg blev sat på som hjemmesideansvarlig i SF Bispebjerg.

Op til valget i 2015 kiggede jeg på således på systemet Umbraco, som var det system SF.dk kørte på og lagde mærke til at mange partiforeninger ikke var kommet med. Jeg foreslog derfor at jeg fra Christiansborg tog kontakt til partiforeningerne for at sætte gang i deres lokale hjemmesider. Jeg bsitod dem med tekniske redskaber, gav dem adgang og hjalp dem med indhold på siderne. Over tredive partiforeninger fik jeg i løbet af fire uger sat igang med opdateringen.

Det var en spændende tid. Jeg var ikke så voldsomt begejstret for Umbraco systemet. Det virkede ret låst og ikke altid lige intuitivt. Men sådan er der så meget.

#SoMe – Sociale medier

De sociale medier er blevet vigtigere. Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, Instagram, Tumblr osv. Der er kommet et hav af forskellige platforme, som alle har deres små styrker og svagheder. Formål og brugere. De sociale medier er på mange måder blevet helt centrale for blandt andet kampagner og den dagligdags flade for både organisationer og personer udadtil mv. I Danmark er Facebook stadig den platform der samler flest danskere. Herefter Twitter og LinkedIn.

De sociale medier har hver deres brugere, og deres måder at kommunikere på. De har deres egen syntakst og der er rammer for anvendelsen af de sociale platforme. De skrevne og uskrevne regler.

Jeg har igennem en tid eksperimenteret lidt med mange forskellige af disse medier. Og hver af dem er i kampagne og brand øjemed vigtige og effektfulde, hvis de anvendes rigtigt.

Den nyeste scope er Periscope. Den sociale medie tjeneste periscope er koblet op til Twitter, men fungerer udafhængigt. Med Periscope kan du streame live over nettet. Folk kan koble sig på, stille spørgsmål og sende positive hjerte tilkendegivelser, hvis der er elementer de synes er fede. Vi er i Danmark stadig lidt novice på dette område og man kan ved at følge flere der prøver teknikken af få en god fornemmelse for hvad der virker og hvad der ikke virker.

Et af de mest streamede danske streams var under johannes Langkildes “meta”stream med statsministerkandidaten Lars Løkke Rasmussen. Ved en større opsat interview seance, kunne Langkilde fungere som bagom fotograf og interviewe LLR, samtidig med at folk kunne sende spøgrsmål direkte til besvarelse live. Det var stærkt og fungerede godt. Omvendt har andre oplevelser, som eksempelvis Dansk Røde Kors’s livestream af et dialogmøde med en del af deres frivillige knap så interessant, da det primært var en lille film af folk der stod og snakkede og rum for spørgsmål og det dynamiske ikke stort eller interessant.

Periscope er stort og ret solidt medie, der (udover at dræne din telefon for strøm) vil kunne være et ret effektivt kampagneredskab i fremtiden. Jeg prøvede selv under valgkampen at streame fra et debatmøde. Det var fint – og kunne have givet anledning til at distancefølgere kunnet have stillet spørgsmål til de fremmødte kandidater og dermed udvide kredsen af tilhørere end de fremmødte.

Måske jeg skulle lave en lille guide til #SoMe værktøjer til professionel brug på et tidspunkt? Måske det kommer.