Værdier og normer

Skal man følge flere karriereguruer er det væsentligt, at være opmærksom på sine værdier. Værdier spiller også en væsentlig og central rolle for mig. Jeg er ikke religiøs, men opmærksom på at nogle værdier ligger væsentlig tættere for mig end andre, både som et grundsyn på og ønske for hvordan vi agerer sammen, som mennesker der skal dele verden og som værdier der giver mig energi og glæde.

Frihed i fællesskab
Friheden til at udfolde sig i den retning, som man føler er den rigtige. At man som individ kan træffe valg som man føler er den rigtige for sig selv. Men i mængden af valg man træffer vil dette også være sammenhængende med, begrænset af, og begrænse andres valg. Vi er som individer ligeværdige medlemmer af et samfund. Friheden er derfor forankret i fællesskabet og friheden delegeres af fællesskabet.

For at opnå den størst mulige frihed er afgivelsen af frihed til fællesskabet et nødvendigt onde.
Igennem fællesskabet opnår man rettigheder til fælles ressourcer der styrker mine handlemuligheder, mens kravet om at stille mine ressourcer til rådighed også vil styrke andres handlemuligheder.
Rammerne er givet igennem dialogen og forhandlingen mellem mennesker. Derfor forudsætter frihed i fællesskab demokratiske institutioner og åbne politiske processer.

Tillid og anerkendelse
For mig er tilliden vigtigt. Tilliden til mine medmennesker, fordi jeg ønsker at modtages med tillid og tages alvorligt. Tilliden er vigtigt for at kunne indgå aftaler. Det kræver en anerkendelse af forskellige holdninger, følelser og oplevelser. Jeg anerkender at andre kan have andre holdninger end mig.

Social, kulturelt og faglighed
Jeg søger det sociale og åbenheden, ligefremheden og dialogen. Jeg gør det med afsæt i fagligheden og professionalisme. Jeg søger at følge mine følelser, men lytter og formes også af viden. Følelser kan ikke stå alene, men formes derudover både af kultur og historie.