Om Claus Staal

Jeg hedder Claus Bodin Staal, er født i 1977 og er far til tre efterhånden store piger og seneste skud på stammen en skøn dreng fra oktober 2021.

Uddannelse

Jeg er uddannet cand.scient.pol. (statskundskab) på Københavns Universitet. Har en gymnasiel baggrund med et tillæg af en Højere Handelseksamen (Hhx). Jeg læser en diplom i ledelse, hvor jeg pt. skriver afgangsprojekt.

Jeg aftjente værnepligt i den Kongelige Livgarde og er i dag medlem af de danske garderforeninger.

Job

Jeg er ansat som specialkonsulent i Borgercenter Voksne i Københavns Kommunes Socialforvaltning, Mit job indebærer at være økonomipartner for den kommunale udfører i Den Sociale Hjemmepleje. Rammen er godt 230 mio.kr. som jeg i tæt og løbende kontakt med hjemmeplejens ledere skal forsøge at få anvendt til borgernes bedste.

Andet

Jeg har igennem livet altid været politisk aktiv og været meget interesseret i både økonomi, politik, administration, kommunikation, digitalisering og ledelse. Jeg har mange bestyrelsesposter og formandskaber bag mig og har både som leder og rådgiver gjort mig mange erfaringer med ledelseshvervets mange dilemmaer, udfordringer og muligheder. Jeg er formand for Det Radikale Venstres lokale partiforening i Gladsaxe. En af vores større partiforeninger. Jeg er bestyrelsesmedlem i KORS – København Omegns Radikale Storkreds. Jeg er 2. suppleant til kommunalbestyrelsen i Gladsaxe og udpeget domsmand pt. i Frederiksberg Byret.

Personligt

Far til fire. Bor i Gladsaxe og har en skøn Sheltie. 

Venlig hilsen

Claus